התכנית החינוכית בצהרון - כיוונים

התכנית החינוכית בצהרון

קבלת הילדים:

מומלץ לקבל את הילדים במפגש קצר, המאפשר את שלב המעבר בין פעילות הבוקר לצהרון.

ארוחת הצהריים:

מטרותיה הינן, הזנת הגוף והיא מהווה חלק מההוויה החברתית בצהרון, בה על הילד להקפיד על כללי האסתטיקה, אווירה אינטימית ונעימה בין הסועדים. ארוחת הצהריים מתקיימת בקבוצות קטנות כאשר אחד מאנשי הצוות יושב ואוכל עם הילדים.

פיזור:

יש לתכנן פעילות מתאימה לפיזור הילדים למעבר רגוע מהצהרון לבית.

סיום היום:

חשוב לדאוג שבסיום פעילות אחר הצהריים המבנה יהיה נקי ומוכן לקבלת הילדים בבוקר שלמחרת: יש להקפיד שהמשחקים יהיו מסודרים ומונחים במקומם, השולחנות מסודרים ונקיים, השירותים נקיים, החזרת חומרי העבודה לארון ונעילתו, כיבוי אורות ומזגנים, סגירת הצהרון כולל דלת היציאה לחצר, הפעלת אזעקה, במידה ויש.
במקרה של תקלה במהלך הנעילה – יש לדווח מיידית לרכזת הפדגוגית. הרכזת הפדגוגית תעדכן את מנהלת התכנית. על אחד מאנשי הצוות להישאר במקום עד לפתרון הבעיה. במקרה כזה, יתוגמל איש הצוות עבור שהייתו.

הרציונל:

1. שינוי בהרכב הקבוצה – הצהרונים קולטים ילדים ממספר גנים/כיתות כך שהילדים פוגשים ילדים שאינם בהכרח ממסגרת הבוקר שלהם.
2. שינוי בהרכב הצוות – ברוב הצהרונים הצוות מתחלף והוא אינו צוות האם המלווה את הילדים מהבוקר.
3. יום לימודים ארוך – הילדים שוהים במסגרות החינוכיות עד שעות הצהריים המאוחרות, בבתי הספר עד השעה 16:30 ובגני הילדים עד השעה 17:00.

מבנה התכנית החינוכית:

התכנית משקפת תפיסת תכנית לימודים בצמיחה המשלבת היענות לתכנים המובאים ע"י צוות האם. התכנית כוללת 3 תחומי פעילות עיקריים:

1. פעילות דידקטית מבנית – פעילות המתוכננת מראש המיועדת בעיקר למליאה או לקבוצה קטנה. התכנים מתייחסים לעיסוק בכישורי חיים, כמו: היחיד והקבוצה , קבלת האחר, פתרון בעיות ועיבוד רגשות. כמו כן, פיתוח מיומנויות וכישורים קונטיביים אורייניים, מדעיים וסביבתיים. במסגרת פעילות זו נכללת גם ארוחת הצהריים שנחשבת יחידת פעילות חינוכית לימודית לכל דבר, והיא מהווה המשך לתכנית הבוקר.
2. פעילות חופשית – מוקדי הפעילות החופשית מחזקים את עצמאותו ומאפשרים לילד להתנסות בתחומים שונים, כמו: אמנות, מוזיקה, תנועה ובנייה.
3. פעילות הפגתית – מטרתה לתת אפשרות לילד לנוח ולהרגיל עצמו במעבר ממסגרת הבוקר לצהריים. זמן זה מאופיין במוסיקה שקטה, הרפיה והרגעה.

התכנון החינוכי:

התכנון החינוכי יוצר מסגרת מארגנת לעשייה החינוכית בסיוע לחשיבה מקדימה את העשייה ובהתמקדות בניתוח העשייה החינוכית לאחר מעשה. התכנון החינוכי מתמקד ב-4 שאלות יסוד:

1. מה? – מה אופי התכנים והפעילויות המוצעים לילד בזמן שהותו בצהרון.
2. מתי? – מתי הכי מתאים להפעיל את הפעילות
3. מדוע? – מדוע להפעיל את הפעילות. מה מטרתה.
4. כיצד? – כיצד ובאיזה דרכים חינוכיות נשתמש על מנת להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו.

חשוב כי כל רכזת פדגוגית ומובילת צהרון תבנה את התכנית החינוכית בהתאם לשאלות היסוד תוך חיבור סדר היום למאפייני הצהרון, תוך תיאום מלא עם צוות האם.
תכנית חינוכית הנשענת על מחזוריות שבועית, חודשית ושנתית יוצרת ציר מרכזי המנחה את העשייה. בנוסף יש להתייחס להיבטים הבאים:

1. לאפשר לילדים לנוע בחופשיות בזמן פעילות המוקדים באחריות מבוגר.
2. לגלות גמישות לצרכי הילדים ילד המתקשה להשתתף בפעילות לאפשר לו לעסוק בפעילות אחרת.
3. הקפדה על תכנון זורם של מבנה היום.

  • 370X288.1

    הורים יקרים, ביום פורים יום שלישי ה- 27.02.18 צהרוני הילדים יפעלו החל משעת סיום הלימודים (11:45) ועד השעה 16:00 . 28.02.18-1.03.18 – חופשה 4.03.18 – חזרה לפעילות רגילה

  • קייטנת פסח - עדכון להורים

    הורים יקרים, בהמשך לפרסומים אנו מבקשים להבהיר: ניתן להירשם ליום קצר, ללא ארוחת צהריים. מחיר: 100 ₪. שעות פעילות: 07:30 עד 13:00. יום ארוך, כולל ארוחת צהריים, מחיר: 305 ₪. שעות פעילות: 07:30 עד 16:00. לידיעתכם, בימים אלה מתקיימים דיונים מול משרד החינוך, בנוגע לזיכוי כספי עבור ילדי "ניצנים". עם קבלת ההחלטה ובהתאם לגובה הזיכוי […]

  • צהרונים

    הודעה להורים הרישום לצהרונים בשנת הלימודים תשע"ט, לילדי הגנים ולכיתות א' עד ג', יחל ביום רביעי, כ"ב שבט תשע"ח, 7/2/18 באמצעות אתר כיוונים. לא יתקיים רישום טלפוני. ניתן להירשם במוקד רישום ושירות לקוחות, רחוב הדסה 56 (העיר העתיקה) במסגרת קבלת קהל: יום ראשון, בין השעות 9:00 עד 13:00 ובין השעות 16:00 עד 19:00 ימים שני, רביעי וחמישי, […]

חדשות חמות!

  • ההחלה ההרשמה לצהרונים לשנת תשע"ט 2018-2019 – מהרו להירשם והבטיחו את מקומכם