תקנון - כיוונים

תקנון

תקנון רישום לתכנית יול"א בגני הילדים ובבתי הספר לשנה"ל תשע"ז:

חברת כיוונים – החברה העירונית לתרבות הפנאי (להלן "החברה") מפעילה את תוכנית יול"א בגני הילדים ובבתי הספר. התוכנית מיועדת לילדי הגנים ולילדי בתי הספר בכיתות א-ג.

1. התכנית תפעל בימים א-ה בין התאריכים 3.9.2017 עד 28.6.2018. בגני הילדים בין השעות 14:00-17:00, ובבתי הספר משעת סיום הלימודים ועד לשעה 16:30 .
2. התוכנית אינה פועלת בימי שישי, בערבי חגים, בימי שביתות, ובימי בחירות לכנסת או לרשות המקומית.
במצב חירום/מצב מיוחד בעורף תפעל התוכנית עפ"י הנחיות מטה החירום העירוני ופיקוד העורף.
3. לוח החופשות בגנים מבוסס על לוח החופשות של משרד הכלכלה. לוח החופשות יפורסם באתר חברת כיוונים לקראת תחילת שנת הלימודים תשע"ח.
לגבי פעילות הצהרון בחופשות בצהרונים המתקיים בבתי הספר פירוט מופיע בכתב התחייבות.
4. קייטנות קיץ: בחודשים יולי ואוגוסט תפעל קייטנה בחלק מהגנים. הרישום והתשלום יתבצעו בנפרד. הקייטנה תפתח רק בגן בו יהיו 25 נרשמים.
במידה ולא יהיו מספיק נרשמים בגן עצמו תציע החברה גן חלופי בשכונה. בחודש אוגוסט, בשל ירידה במספר המשתתפים, יאוחדו גנים ויוצע פתרון חלופי אחר באזור.
5. התנאי לפתיחת התוכנית הינו רישום של 15 ילדים.
6. גודל קבוצה מכסימלי בצהרון לא יעלה על 35 ילדים.
7. הזנה: הילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום. (בבתי הספר יקבלו הזנה בהתאם לתנאי התכנית הבית ספרית)
8. תוכניות העשרה: במהלך השבוע ייהנו הילדים מתוכנית העשרה, החל מחודש נובמבר 2017 .לגבי פעילות העשרה בצהרון המתקיים בבתי הספר פירוט מופיע בכתב התחייבות.
9. חברת כיוונים תהא רשאית לבצע במהלך השנה שינויים בכוח האדם, לאחד ו/או לפצל קבוצות והכל בהתאם לצרכים.
10. לא תתאפשר הוצאת ילדים מבתי הספר לפני השעה 00.16 ,ובגני הילדים עפ"י תחנות היציאה המפורסמות באתר החברה.
כמו כן, חל איסור על שליחת ילדים לחנייה ללא ליווי הורים או של ילד מעל גיל 13.
11. ידוע לי, כי במידה ולבני/בתי צרכים מיוחדים ו/או במידה ומשולבת סייעת צמודה ביום החינוך הפורמאלי –על ההורים לדאוג לשילוב סייעת צמודה גם בשעות הצהרון.
שילוב בני/בתי ללא סייעת תתאפשר באישור של הנהלת אגף חינוך בלבד.
12. שילוב ילדים אלרגניים בצהרון – במידה והילד זכאי לסיוע צמוד בשעות הבוקר, חלה חובה על ההורה לדאוג לסיוע מעין זה גם לשעות הפעלת הצהרון – ללא סיוע זה, הילד לא יוכל להתקבל לצהרון.
13. באחריות ההורים לאסוף את ילדיהם בשעת סיום הצהרון. במידה והינם מבקשים שיוצא ע"י נציג מטעמם עליהם להודיע על כך מראש למובילת הצהרון.
14. יובהר כי לא תתאפשר שהייתם של ההורים במהלך שעות פעילות הצהרון.
15. לחברה הזכות להשעות ילד/ה במקרים חריגים או להפסיק פעילותו של ילד/ה בשל אי התאמה/התנהגות בלתי הולמת.

 

תשלום ורישום:
1. יש למלא כתב התחייבות לכל ילד בנפרד.
2. חלה על ההורה חובת הסדרת תשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי , המחאות או הוראת קבע בנקאית.
3. ניתן להירשם טלפונית עד למועד 10.8.2017. לאחר מועד זה יתבצע רישום פרונטלי בלבד במוקד רישום ושרות לקוחות.
4. הנחות: ילד שני 10% ,ילד שלישי 15% .במקרה של הגשת ועדת הנחות לחברה, חלה חובת הסדרת תשלום שנתי מראש.
5. במידה וגני הילדים יקבלו הכרה ממשרד הכלכלה, יהיו זכאים הורי ילדי הגנים בלבד לקבלת סבסוד ממשרד הכלכלה עפ"י הקריטריונים של המשרד. עם קבלת הדרגה – תבוטל כל הנחה אחרת שניתנה!
6. מובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא לרבות ימי שביתות וימי בחירות. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים.
7. לחברה הזכות להפסיק פעילותו של ילד/ה בשל אי התאמה/התנהגות בלתי הולמת.
8. יובהר כי האדם הרשאי/זכאי לקבל מידע אודות פרטי הרישום או כל מידע אחר הנוגע להתקשרות עם כיוונים הינו המשלם והוא בלבד. כל בקשה ע"י גורם אחר תעשה לאחר אישורו של המשלם.
9. לחברה שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים.
10. שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצריך משיכת המחאות של הלקוח, יחייב את הלקוח בעלות שוות ערך לגובה החיוב של חברת כיוונים ע"י הבנק.

 

ביטול רישום:
1. ביטול רישום יעשה בכתב בלבד על טופס ביטול צהרון לחברת כיוונים באמצעות פקס מספר: 08-6511511 ואישור קבלתו בטלפון 08-6290006.
א. במידה והלקוח ביטל באמצע החודש – יחויב עבור חודש מלא.
ב. ניתן לבטל השתתפות בתוכנית עד לתאריך 30.11.17 ללא דמי ביטול
ג. בגין בקשה לביטול מ – 1.12.17 ועד 28.6.18 יגבו דמי ביטול בסכום של 300 ₪.
ד. הטיפול בהחזר כספים מתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה בכתב.
2. במקרה של ביטול או אי כיבוד התשלום בבנק באחריות המשלם להמציא אמצעי תשלום חלופי ולהעבירו מיידית לחברה.
3. במידה וכרטיס האשראי/הוראת הקבע/ההמחאות שניתנו לא כובדו, חברת כיוונים תגבה בתשלום השוטף הבא את החוב שנוצר.

 • 8fad8513-c39a-448b-ab24-936800ea80d1

  בחברת כיוונים האורות דולקים עד השעות הקטנות, במאמץ להחזיר להורים את כספי סבסוד הקייטנות, שהובטחו על  ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. עם קבלת האישור מהמשרד הממשלתי, נערכו במשרדי כיוונים לבצע את ההחזרים, במטרה להשלים את התהליך עד ליציאה לחופשת הפסח. כ-2,000 ילדים שהשתתפו בקייטנות ברחבי העיר צפויים ליהנות מההחזר, על פי המפתח שנקבע על […]

 • info

  הורים יקרים, לקראת פתיחת שנת הלימודים, אנו נערכים לפתיחת תכנית יול"א בבתי הספר וגני הילדים התכנית תיפתח ביום חמישי ה- 1.9.16 . גני ילדים: ילדים שנדרשת עבורם תקופת הסתגלות יצטרפו לצהרון החל מיום א' ה- 4.9.16 בתי ספר: בבתי הספר כולל החטיבות הצעירות ביום הראשון, הלימודים יסתיימו 11:45 הצהרון יפעל מסיום שעת הלימודים עד השעה […]

 • bi

  חודש וחצי לפני תחילת החופש הגדול וכאלף ילדים כבר הבטיחו את מקומם בבית הספר של החופש הגדול בבאר שבע.

חדשות חמות!

 • חדש! שירות וואטסאפ במספר 053-5233325
 • נמשכת ההרשמה לקייטנות קיץ מחזור ב'
 • קיץ אששש! מגוון פעילויות ואירועים לקיץ הקרוב!
נגישות