חוגים - שאלות ותשובות - כיוונים

שאלות ותשובות

שנת הפעילות תשע"ח תחל ביום שישי, י אלול תשע"ז, 1/9/17 ותסתיים ביום שישי, ט"ז תמוז תשע"ח, 29/6/18.חלק מהחוגים ממשיכים ברצף עד סוף יולי, בהתאם לדרישות החוג.

ניתן להשתתף בכל חוג בכל אחד מהמוקדים, ללא תלות בשכונת המגורים.

  1. משתתפים בגילאי 3-18, מבוטחים דרך ביטוח תאונות אישיות תלמידים.
  2. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי העשרה הינם 70 ₪
  3. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי התעמלות הינם 100 ₪
  4. ביטוח תאונות אישיות לספורטאים (מעל גיל 18) הינו בהתאם לקריטריונים שנקבעים מעת לעת ע"י משרד התרבות והספורט, במסגרת חוק הספורט. דמי הביטוח 290 ₪.

נרשמים בקליק – ניתן להירשם בקלות ובנוחות באמצעות אתר האינטרנט.

בנוסף, צוות מוקד רישום ושירות לקוחות עומד לרשותך לרישום פרונטלי. שעות הקבלה מפורטות באתר.

אין אפשרות לבצע רישום טלפוני ו/או במרכזים הקהילתיים.

הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי – הרישום באתר האינטרנט.

תשלום בחיוב מיידי באשראי/צ'קים/מזומן קבע בנקאית – הרישום במוקד רישום ושירות הלקוחות בלבד.

כל משתתף זכאי לשיעור ניסיון בחוג שנתי. במעמד הרישום, יכלל שיעור הניסיון בשכר הלימוד הכולל.

מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי, אלא אם נאמר אחרת ולוקח בחשבון את כמות המפגשים שמתקיימים בפועל.

משתתף, אשר רכש ערכה בשנת הפעילות הקודמת, פטור מרכישת ערכה חדשה. משתתף חדש מחויב לרכוש ערכה, על מנת לשמור על אחידות ומקצועיות בקבוצה.

ניתן לצפות בשיעור ניסיון ובלבד, שהמדריך אישר זאת. חשוב לא להפריע למהלך התקין של השיעור.

במהלך השנה מתקיימים שיעורים פתוחים להתרשמות והכרות עם התכנים הנלמדים.

ברישום של אח שני/חוג שני ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 10% על המחיר הנמוך מביניהם. ברישום של אח שלישי/חוג שלישי ומעלה, ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 15%, על המחיר הנמוך מביניהם.

בנוסף, כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים, עד חודש מיום הרישום לחוג ובלבד שימלא טופס בקשה להנחה ויצרף את כל המסמכים הנדרשים.

משתתף הפורש מחוג לאחר 60 יום או יותר, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף (מחיר מלא ללא הנחות).

ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה- 31.3.18. לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.

רישום עד 15 בחודש, מחייב תשלום עבור חודש מלא. רישום מיום 16 בחודש מחייב תשלום עבור מחצית החודש.

יש למלא טופס ביטול עבור החוג הראשון ולבצע רישום חדש עבור החוג השני. לא ייגבו דמי רישום על החוג השני. במידה ודמי הביטוח בחוג החדש גבוהים מהחוג הקודם , ישולם הפער בין השניים.