פתיחת תערוכה "חמור עכשיו" - כיוונים

פתיחת תערוכה "חמור עכשיו"