מידע כללי - כיוונים

מידע כללי

הורים יקרים,

אנו שמחים להודיעכם, כי בהתאם למתווה שקבע משרד החינוך, הפעילות בצהרונים תתחדש ביום רביעי, 13/5/2020.
הפעילות בצהרונים תהיה עד השעה 16:00, ללא חוגים ובהתאם לחלוקת הקבוצות של הבוקר (קפסולה).
ההזנה תבוצע בחמגשיות.
התמחור עבור הצהרונים טרם נקבע ואנו נעדכן בהמשך, בהתאם לתעריף שיימסר על ידי תכנית ניצנים במשרד החינוך.

PDF icon לנהלים להפעלת צהרונים בתקופת הקורונה >> לחצו כאן

PDF icon להצהרת בריאות לתלמיד >> לחצו כאן

 

תכנית ניצנים – שנת הלימודים תש"ף

תקנון

1. תקופת הפעילות: 1.9.2019 עד 30.6.2020. בימים ראשון עד חמישי. בגני הילדים התכנית תפעל בין השעות 14:00 עד 17:00. בבתי הספר התכנית תפעל משעת סיום הלימודים עד 16:30.

2. התכנית לא תפעל בימי שישי, בערבי חג, בימי שביתה ובימי בחירות לכנסת או לרשות המקומית.

3. במצב חירום/מצב מיוחד בעורף תפעל התוכנית עפ"י הנחיות מטה החירום העירוני ופיקוד העורף.

4. פעילות בימי חופשה/חגים:
* לוח החופשות, מתבסס על לוח החופשות לתכנית ניצנים, ויפורסם באתר חברת כיוונים לקראת תחילת שנת הלימודים תש"ף.
יובהר – במוקדים בעלי צביון דתי, תתקיים פעילות בימי צום משעת סיום הלימודים, כפי שהוגדר בלוח החופשות של משרד החינוך.
* שעות הפעילות בימי החופשה של מערכת החינוך ובהם יש פעילות צהרון- הצהרון יפעל במתכונת יום ארוך בין השעות 7:30 עד 16:00 (לפי המתווה שפועל באותו מוסד חינוכי).

5. הזנה: הילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום, התייחסות לילדים אלרגניים או בעלי רגישויות יהיו בהתאם להנחיות תכנית ההזנה המופעלת ע"י משרד החינוך. {במידה ואין מענה הזנה לאלרגיה מסוימת על הילד/ה להצטייד במזון מהבית}

6. תכנית העשרה: החל מחודש נובמבר 2019 תתקיים במוקד תכנית העשרה שבועית.

7. מחיר התכנית לילדי הגנים ולכיתות א'-ב' הינו: 635 ₪ לחודש למסגרת ממ"ד ומ"מ. לילדי כיתות ג' המחיר הינו 930 ₪ לחודש.

8. רישום שיתבצע עד ה- 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא. רישום שיתבצע לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.

9. פתיחת תכנית ניצנים:
* תנאי לרישום הינו 22 ילדים בגני הילדים ו 25 ילדים בבתי הספר. במידה והתוכנית לא תיפתח לא תהא להורה כל טענה מסוג כלשהו כלפי חברת כיוונים.
* גודל קבוצה מקסימלי: 28 ילדים בגנים ובבתי הספר. מעבר לרישום המקסימלי – תיפתח רשימת המתנה ותיבדק האפשרות להגדלת הקבוצה.
* חברת כיוונים תהא רשאית לבצע במהלך השנה שינויים בכוח האדם, לאחד ו/או לפצל קבוצות ו/או לנייד צוותים- הכל בהתאם לצרכים.

10. לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא לרבות ימי שביתה וימי בחירות. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים.

11. לחברה הזכות להשעות ילד/ה במקרים חריגים או להפסיק פעילותו של ילד/ה בשל אי התאמה/התנהגות בלתי הולמת. וזאת לאחר קיום תצפיות וביצוע הליך חינוכי מול הצוותים.

12. הוצאת ילדים מבתי הספר ומגני הילדים עפ"י תחנות היציאה המפורסמות באתר החברה. כמו כן חל איסור על שליחת ילדים לחנייה ללא ליווי הורים או מלווה שתואם מול צוות הצהרון ובלבד שהינו מעל גיל 13.

13. על ההורה למלא שאלון רפואי הנוגע למצבו הבריאותי של הילד, כחלק מהליך הרישום לצהרון.

14. שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצריך משיכת המחאות של הלקוח, יחייב את הלקוח בעלות שוות ערך לגובה החיוב של חברת כיוונים ע"י הבנק.

15. יובהר כי חברת כיוונים רשאית למסור מידע אודות פרטי הרישום או כל מידע אחר הנוגע להתקשרות עמה למשלם ולו בלבד. בקשת מידע כנ"ל על ידי גורם אחר מחייבת אישורו בכתב של המשלם.

16. אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי ו/או שיווקי, מאת חברת כיוונים.

ביטול רישום:

ביטול רישום יעשה בכתב בלבד על טופס ביטול צהרון לחברת כיוונים באמצעות פקס מספר: 08-6290064 ואישור קבלתו בטלפון 08-6290069.

המועד הקובע לטיפול הינו התאריך בו התקבל טופס הביטול במרכז השירות.

1. ביטולים לפני פתיחת שנה"ל יתקבלו עד לתאריך 20.8.2019 לאחר תאריך זה יחויבו ההורים בתשלום חודש ספטמבר.

2. במקרה של ביטול השתתפות בין התאריכים 1.9.2019 ועד ל 20.3.2020 יחויבו ההורים במלוא התמורה בגין השירותים עבור חודש נוסף מיום ההודעה על הפסקת ההשתתפות. בחודש זה יוכל הילד להמשיך ליהנות משרות הצהרון.

3. הורה יהיה רשאי לבטל את השתתפות הילד בצהרון בהודעה בכתב שתימסר עד ה20 בחודש לגבי החודש העוקב. במקרה שהודעה כאמור תימסר לאחר ה20 בחודש יחויב ההורה בתשלום של חודש נוסף.

4. במקרה של ביטול השתתפות לאחר התאריך- 20.3.2020 ,יחויבו ההורים במלוא התמורה בגין השירותים עד לסוף שנת הפעילות. בתקופה זו יוכל הילד להמשיך וליהנות מהשירותים עד לסוף שנת הפעילות.

5. הטיפול בהחזר כספים מתבצע תוך 45 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה בכתב.

הריני מאשר/ת כי קראתי את התקנון המלא המופיע במלואו באתר כיוונים ומביע/ה הסכמתי לתנאים האמורים בו.

מוקד שירות לקוחות של חברת כיוונים יעמוד לרשותכם לאחר ביצוע הרישום.

כתובת המוקד:
רחוב הדסה 56 (העיר העתיקה) באר שבע

קבלת קהל:
בימים ראשון, שלישי בין השעות 9:00 עד 18:00
בימים שני, רביעי וחמישי, בין השעות 9:00 עד 15:00
בימי שישי וערבי חג – המוקד אינו פעיל

טלפון: 08-6290069, פקס: 08-6290064, בדוא"ל: tel@kivunim7.co.il

PDF icon חוזר מנכ"ל ילדים אלרגנים
PDF icon חוזר מנכ"ל מתן טיפול תרופתי

  • 123

    חברת כיוונים שמחה להודיע, כי בהתאם להחלטת הממשלה, החל מיום ראשון יחזרו לפעילות מלאה: – מעונות היום "ילדים" – צהרונים מגן עד כיתה ב' – החזרה מלאה, ללא חלוקה לקפסולות – הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והחינוך על פתיחת הצהרונים לילדי כיתות ג' תבוא הודעה

  • shutterstock_307383305

    הורים יקרים, בימים אלו החלה ההרשמה לצהרוני ניצנים, עבור השנה הבאה, תשפ"א. מסיום יום הלימודים ועד לסיום יום העבודה של ההורים, הילדים מבלים במסגרת מוכרת וקבועה, המספקת להם ביטחון חברתי ותוכנית ערכית וחינוכית. צהרוני ניצנים מהווים פעילות המשכית לתוכנית הלימודים של משרד החינוך ומציעות להורים עובדים פתרון איכותי ומקצועי עבור ילדיהם. במסגרת הצהרון, הילדים יהינו […]

  • ראשי

    תוספת בריאה לכ-100 צהרונים בבתי הספר ובחט"צים בעיר!

חדשות חמות!

  • לקוחות יקרים: בהמשך להנחיית ממשלת ישראל, כל חדרי הכושר יסגרו החל מהיום, ה-7/7, בשעה 14:00. חוגי הסטודיו ופילאטיס מכשירים- ממשיכים לפעול כרגיל. כלל מנויי חדר הכושר מוקפאים עד להודעה חדשה.בריאות איתנה ובשורות טובות.