ארכיון הנהלה - כיוונים

מינהל תרבות עירוני

 • טלפון: 08-6266455
 • פקס: 08-6266404
 • כתובת: שדרות יצחק רגר 41
 • ראש המינהל: יאיר נגיד

מנכ"ל

 • טלפון: 08-6290012
 • פקס: 08-6290013
 • כתובת: ההסתדרות 82 (פינת רחוב הדסה)
 • מנכ"ל: שלומי נומה

מינהל כספים, משאבי אנוש והתקשרויות

 • טלפון: 08-6290010
 • פקס: 08-6290011
 • כתובת: ההסתדרות 82 (פינת רחוב הדסה)
 • ראש המינהל: ליאור דיעי

לשכה משפטית

 • טלפון: 08-6290076
 • פקס: 08-6290005
 • כתובת: ההסתדרות 82 (פינת רחוב הדסה)
 • היועץ המשפטי: עו"ד אריה מימון

אסטרטגיה ותפקידים מיוחדים

 • טלפון: 08-6290078
 • פקס: 08-6290003
 • כתובת: ההסתדרות 82 (פינת רחוב הדסה)
 • מנהלת פניות הציבור וממונה על חופש המידע: רותי בובליל