ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

הגשת המכרזים החל מיום שני ה- 16/3/2015 תתבצע ברח' ההסתדרות 82.

קול קורא 14-2017 – מיתוג מרכז הצעירים עדכון

קול קורא 2017/13 להפעלת חוגים באגף חינוך בתוכנית יול"א (צהרונים) ובמעונות יום