הגיל הרך - כיוונים
/* Template Name:Fullwidth with header */ ;?>

משפחות צעירות מהוות קהל יעד מרכזי במדיניות עיריית באר שבע וחברת כיוונים ששמות דגש על יצירת עיר ידידותית ואיכותית למשפחות מכל הסוגים והמגזרים.

תפקידה של העירייה להיות שותפה באיכות חייהם של הורים וביכולת שלהם לגדל את ילדיהם בצורה הטובה ביותר.
אנו מאמינים כי המשפחה היא הבסיס לקהילה, ושלמשפחה הבאר-שבעית  צריכה להיות האפשרות לבלות וללמוד בבאר-שבע.

המפתחות המרכזיים בתחום זה הם הקהילה והשירותים העירוניים. השקעה בשני התחומים הללו יכולה להציע למשפחות צעירות מכלול עשיר ואיכותי של מענה לצרכיהם. לשם כך אנחנו נפעל לגיבושן של קהילות מקומיות ולפלטפורמות קהילתיות.

מטרות:

1. ריכוז מידע רלוונטי בגיל הרך הן ברמת תוכן העשרתי והן ברמת פעילויות עירוניות.
2. יצירת פלטפורמה לשיתוף ציבור
3. ריכוז המענים העירוניים בתחום הגיל הרך

פרטי התקשרות

אדיר מתתיהו
adir.m@kivunim7.co.il
מרכז קהילתי פלח 5, רח' יעקב מרידור, באר שבע