חוגים - שאלות ותשובות - כיוונים

שאלות ותשובות

שנת הפעילות תשע"ט תחל ביום ראשון, כ"ב אלול תשע"ט, 2/9/18 ותסתיים ביום ראשון, כ"ז בסיוון תשע"ט, 30/6/19. חלק מהחוגים ממשיכים ברצף גם בחודשים יולי ואוגוסט, בהתאם לדרישות החוג.

ניתן להשתתף בכל חוג בכל אחד מהמוקדים, ללא תלות בשכונת המגורים.

  1. דמי ביטוח למשתתפים עד גיל 3 הינם 50 ₪.
  2. משתתפים בגילאי 3-18, מבוטחים דרך ביטוח תאונות אישיות תלמידים.
  3. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים ללא פעילות ספורטיבית הינם 70 ₪
  4. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים עם פעילות ספורטיבית הינם 100 ₪ ₪.
  5. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי אומנויות לחימה, כדורגל נשים, הוקי, כדורשת, מאמנט, והחלקה הינם 290 ₪.
  6. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים חד פעמיים הינם 90 ₪.

נרשמים בקליק – ניתן להירשם בקלות ובנוחות באמצעות אתר האינטרנט.

בנוסף, צוות מוקד רישום ושירות לקוחות עומד לרשותך לרישום פרונטלי. שעות הקבלה מפורטות באתר.

אין אפשרות לבצע רישום טלפוני ו/או במרכזים הקהילתיים.

הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי – הרישום באתר האינטרנט.

תשלום בחיוב מיידי באשראי/צ'קים/מזומן קבע בנקאית – הרישום במוקד רישום ושירות הלקוחות בלבד.

ניתן להגיע לשיעור ניסיון בחודש ספטמבר בלבד. החל מחודש אוקטובר, אין להיכנס לחוג ללא הרשמה מוקדמת והסדרת התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתף. משתתף הפורש לאחר שני שיעורים (כולל ניסיון) לא יחויב כלל. במידה וממשיך בחוג המשתתף יחויב בגין שיעורים אלו.

מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי, כאשר התשלום על חודש ספטמבר הינו 50% מעלות חודשית רגילה. המחיר לוקח בחשבון חופשות וחוגים (לוח חופשות מפורסם באתר כיוונים).

רכישת הערכה הינה חובה מכוון שמהווה חלק בלתי נפרד מהחוג על מנת לשמור על אחידות ומקצועיות בקבוצה.

ניתן לצפות בשיעור ניסיון ובלבד, שהמדריך אישר זאת. חשוב לא להפריע למהלך התקין של השיעור.

במהלך השנה מתקיימים שיעורים פתוחים להתרשמות והכרות עם התכנים הנלמדים.

ברישום של אח שני/חוג שני ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 10% על המחיר הנמוך מביניהם. ברישום של אח שלישי/חוג שלישי ומעלה, ניתנת הנחה אוטומטית בשיעור 15%, על המחיר הנמוך מביניהם.

בנוסף, כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים, עד חודש מיום הרישום לחוג ובלבד שימלא טופס בקשה להנחה ויצרף את כל המסמכים הנדרשים.

משתתף הפורש מחוג לאחר 60 יום או יותר, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף (מחיר מלא ללא הנחות).

ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה- 31.3.19. לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.

משתתף הנרשם עד ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.

יש למלא טופס העברה מחוג לחוג במוקד רישום ושירות לקוחות. לא ייגבו דמי רישום על החוג השני. במידה ודמי הביטוח בחוג החדש גבוהים מהחוג הקודם , ישולם הפער בין השניים.

תאריך החיוב הינו בהתאם להסדר של הלקוח/ה עם חברת האשראי. חשוב לציין שהחיוב לחוגים מתבצע חודש מראש, כך שיתכן שלקוח/ה ישלם עבור חודשיים במידה ונרשם לאחר שבוצעו חיובים לחברות האשראי.

נוכחות הורים נדרשת במהלך החוג כולו אך יובהר כי שהייתם של ההורים לא תהיה בחלל בו מתקיים החוג. ילד המבקש לצאת לשירותים במהלך החוג , ילווה לשם על ידי הוריו כיון שעל המדריך/ה חל איסור מוחלט לעזוב את הקבוצה, למעט מקרים חריגים.