חוגים - שאלות ותשובות - כיוונים

שאלות ותשובות

שנת הפעילות תשפ"ב תחל ביום ראשון, כ"ז תשרי תשפ"ב, 03.10.2021 ותסתיים ביום חמישי, א' בתמוז תשפ"ב 30.06.2022 ובחלק מהחוגים שנת הפעילות תשפ"ב תסתיים ביום ראשון ג' באב 31/7/2022.

בחודש ספטמבר 2021 יחולו חגי תשרי תשפ"ב. בחודש זה, לא יתקיימו חוגים ולא ייגבה תשלום עבורם.

**יש לבצע רישום מחדש לחוגי מאמאנט לשנת הפעילות תשפ"ב. שנת הפעילות תתחיל ב3/10/2021.

נרשמים בקליק – הדרך הקלה והנוחה ביותר הינה באמצעות אתר האינטרנט. התשלום בהוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי. בנוסף, צוות מוקד שירות לקוחות עומד לרשותך לרישום פרונטלי (תשלום במזומן או בהמחאות): כתובת המוקד: רחוב הדסה 56 בעיר העתיקה באר שבע. שעות פעילות המוקד: ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 9:00 עד 15:00. בהתאם להנחיות משרד הבריאות ושמירה על כללי התו הסגול, ההגעה בתיאום מראש, בלבד.

 • כן. להלן פירוט דמי הביטוח לשנה על פי גיל וסוג הפעילות. 

  1. דמי ביטוח למשתתפים עד גיל 3 הינם 150 ₪.

  2. משתתפים בגיל 3 עד 18, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

  3. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים ללא פעילות ספורטיבית: 70 ₪

  4. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים עם פעילות ספורטיבית: 150 ₪.

  5. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי טניס וטניס שולחן: 320 ₪.

  6. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי אומנויות לחימה, כדורגל נשים, הוקי, כדורשת, מאמאנט והחלקה: 450 ₪.

  7. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים שאינם שנתיים: 150 ₪.

  8. דמי ביטוח על משתתפים מעל גיל 60 יחושבו על פי התעריף הרשום מעלה * 1.5.

  9. תשלום דמי הביטוח הינו חובה. משתתף שאינו מעוניין לשלם את דמי הביטוח, יידרש לחתום על טופס ויתור ביטוח.

  חשוב: תשלום דמי הביטוח לנרשמים לכל התקופה, יבוצע בשתי פעימות: עבור שנת הפעילות תשפ"א ועבור שנת הפעילות תשפ"ב.

  לנרשמים לשנת הפעילות תשפ"ב, בלבד, יחויבו בפעימה אחת במלוא הסכום.  

השתתפות בחוג מחייבת רישום והסדרת תשלום מראש. משתתף הפורש לאחר שני שיעורים לא יחויב כלל. אם המשתתף יחליט להמשיך בחוג, החיוב יכלול את שיעורי הניסיון.

כן. רכישת הערכה הינה חובה היות והיא מהווה חלק בלתי נפרד מפעילות החוג. הרכישה היא חד פעמית עבור תקופת החוג.

בהתאם להנחיות התו הסגול, לא תתאפשר כניסה של הורים לכיתה/סטודיו. במידה ויחול שינוי בהנחיות נאפשר כניסת הורים מבוקרת לחוג (באופן שלא יפריע למהלך התקין של הפעילות).

נוכחות הורים נדרשת במהלך החוג כולו, אך יובהר כי שהייתם של ההורים לא תהיה בחלל בו מתקיים החוג. ילד המבקש לצאת לשירותים במהלך החוג, ילווה לשם על ידי הוריו, כיוון שעל המדריך/ה חל איסור מוחלט לעזוב את הקבוצה, למעט במקרים חריגים.

בית אב הרושם לשני חוגים או יותר, אשר תקופת הפעילות שלהם חופפת, יהיה זכאי להנחה אוטומטית: ברישום של אח שני/חוג שני – 10% הנחה על החוג הזול יותר. ברישום של אח שלישי/חוג שלישי ויותר – 15%, על המחיר הנמוך מבניהם. בנוסף, כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים, תוך 30 יום ממועד הרישום ובלבד שימלא טופס בקשה להנחה ויצרף את כל המסמכים הנדרשים. בקשתו תידון בוועדת הנחות ותשובה תימסר בהקדם האפשרי.

ההשתתפות בחוג עד לקבלת החלטת ועדת הנחות מותנית בהסדר תשלום מלא מיום תחילת הפעילות (ככל שתאושר הנחה, היא תחול גם על התשלום הראשון).

  • משתתף הפורש לאחר שני שיעורים (כולל שיעור ניסיון) לא יחויב כלל.
  • משתתף הפורש במהלך החודש, יחויב בעבור חודש מלא.
  • משתתף הפורש 60 יום או יותר, לאחר מועד הרישום, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף (מחיר מלא לפני הנחות).
  • ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה-02.2022. לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום מלא עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יבוצע החזר בגין התקופה שלפני קבלת ההודעה בכתב על הביטול. אם עלות החוג כוללת תשלום בגין הפקת סוף שנה, החזר בגין ההפקה יבוצע באופן יחסי לאחר קיזוז הוצאות שבוצעו מתשלום זה (תלבושות, אולם, הגברה וכו').
  • משתתף שיבחר לא להמשיך את השתתפותו בחוג בשנת תשפ"ב (מאוקטובר 2022) יוכל לסיים את השתתפותו בחוג בתאריך 31.08.2021 ללא דמי ביטול.

משתתף הנרשם עד ה – 15 לחודש (כולל) יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה – 16 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.

יש למלא טופס העברה מחוג לחוג במוקד רישום ושירות לקוחות. במידה ומחיר החוג החדש שונה, הגבייה תעשה בהתאם למחיר החדש. לא ייגבו דמי רישום על החוג השני. במידה ודמי הביטוח בחוג החדש גבוהים מהחוג הקודם, ישולם ההפרש בין השניים.

**בחוגי מאמאנט לא ייגבו דמי רישום.

חברת כיוונים מעביה את החיובים בסוף כל חודש פעילות. החיוב בחשבונך בהתאם לתאריך החיוב שהוסדר מול חברת אשראי.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים עקב הנחיות של רשות מוסמכת, בעקבות משבר הקורונה, או מסיבה אחרת שאינה תלויה בחברת כיוונים, כיוונים תהא רשאית לקיים את תכניות החוגים באופן וירטואלי (מקוון) במקום מפגשים פרונטליים במוקדים הקהילתיים, ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמשתתף ישלם את התמורה המלאה.

הנחיות משרד הבריאות תקפות ויש לפעול על פיהן.

 ניתן לבטל השתתפות עד 15/10/21 ללא דמי ביטול. לאחר מכן, כל ביטול יתבצע בהתאם לנהלי הביטול המופיעים בתקנון.

דילוג לתוכן