ארכיון מחלקות - כיוונים

אגף ספורט

 • טלפון: 073-3729600
 • פקס: 073-3729601
 • כתובת: האצטדיון העירוני, אצ"ל 2
 • מנהל האגף: מאיר אלפסי

אגף האירועים

 • טלפון: 08-6290080
 • פקס: 08-6236633
 • כתובת: הדסה 70, קומה 3
 • מנהל האגף: אביב בן ישי

האגודה לתרבות הדיור

 • טלפון: 08-9103828
 • פקס: 08-9103830
 • כתובת: אליהו הנביא 3, מתנ"ס לוין
 • מנהל האגודה: מוטי גופר

מחלקת תרבות

 • טלפון: 08-6443211
 • פקס: 08-6443202
 • כתובת: מתנ"ס י"א, מרדכי נמיר 11
 • מנהלת מחלקה: ז'קלין חליבה

מחלקת קהילה

 • טלפון: 08-6290024
 • פקס: 08-6291316
 • כתובת: אליהו הנביא 3, מתנ"ס לוין
 • מנהל מחלקה: יוסי דויטש

אגף חינוך

 • טלפון: 08-6290006
 • פקס: 08-6290007
 • כתובת: הרצל 60, פינת הדסה
 • מנהלת האגף: רונית טובול

תרבות תורנית

 • טלפון: 08-6290026
 • פקס: 08-6290027
 • כתובת: אליהו הנביא 3
 • מנהלת מחלקה: עליזה ביטון

מחלקת ספורט

 • טלפון: 073-3729650
 • פקס: 073-3729657
 • כתובת: האצטדיון העירוני, אצ"ל 2
 • מנהלת מחלקה: גלית חן

מחלקת קליטה

 • טלפון: 08-6290014
 • פקס: 08-6290015
 • כתובת: אליהו הנביא 3, מתנ"ס לוין
 • מנהלת מחלקה: אליסה ז'לודקוב

מחלקת נוער

 • טלפון: 08-6290038
 • פקס: 08-6290062
 • כתובת: אליהו הנביא 3, מתנ"ס לוין
 • מנהל מחלקה: עידן יחזקאל