תוצאות חיפוש - כיוונים

חיפוש חוגים

לפי גיל

טווח: 20 - 0

1|||||10|||||70


חוגים העשרה

  • העשרה
  • מרכז קהילתי רמות ספורטיב

אנגלית

לימוד השפה האנגלית. נלמד באמצעות משחק.

ברידג'

משחק קלפים חוויתי לפיתוח הזיכרון ומיומנויות חשיבה החוג שייך למחלקת קתדרה תאריך החוג: התחלה 01.01.18 סיום 15.04.18

ברידג'

משחק קלפים חוויתי לפיתוח הזיכרון ומיומנויות חשיבה החוג שייך למחלקת קתדרה תאריך החוג: התחלה 01.01.18 סיום 15.04.18

ברידג'

משחק קלפים חוויתי לפיתוח הזיכרון ומיומנויות חשיבה החוג שייך למחלקת קתדרה תאריך החוג: התחלה 1.9.17 סיום 30.11.17

ברידג'

משחק קלפים חוויתי לפיתוח הזיכרון ומיומנויות חשיבה החוג שייך למחלקת קתדרה תאריך החוג: התחלה 1.9.17 סיום 30.11.17

ברידג'

משחק קלפים חוויתי לפיתוח הזיכרון ומיומנויות חשיבה החוג שייך למחלקת קתדרה תאריך החוג: התחלה 1.9.17 סיום 30.10.17

אנגלית

לימוד השפה האנגלית. נלמד באמצעות משחק. עלות ערכה: 60 תאריך החוג: התחלה 1.9.17 סיום 30.6.18

אנגלית בנות

לימוד השפה האנגלית. נלמד באמצעות משחק. עלות ערכה:60 ש"ח. תאריך החוג: התחלה 1.9.17 סיום 30.6.18

אנגלית

לימוד השפה האנגלית. נלמד באמצעות משחק. עלות ערכה: 95 תאריך החוג: התחלה 1.9.17 סיום 30.6.18

אנגלית

לימוד השפה האנגלית. נלמד באמצעות משחק. עלות ערכה:60 ש"ח. תאריך החוג: התחלה 1.9.17 סיום 30.6.18