תוצאות חיפוש - כיוונים

חיפוש חוגים

לפי גיל

טווח: 20 - 0

1|||||10|||||70


מחול-ותנועה

חוגים מחול ותנועה

  • מחול ותנועה
  • מרכז קהילתי מרגליות

להקת המחול חולית

החוג בהדרכתה של גל מרקדו החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/6/2022

להקת המחול חולית

החוג בהדרכתה של גל מרקדו החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/6/2022

להקת המחול חולית

החוג בהדרכתה של גל מרקדו החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/6/2022