ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

אנא קראו בעיון את נוסח המכרז והגישו בהתאם להנחיות המפורטות.

קול קורא 6/2020 – להפעלת מיזם חינוכי-קהילתי לגיל הרך בשכונת נחל בקע, באר שבע

מכרז פומבי מס' 17/2020 – להפעלת יחידה התפתחותית – המועד האחרון להגשת הצעות: יום חמישי, 13/8/2020 בשעה 12:00

PDF icon לפרטי המכרז המלאים >> לחץ כאן

נמסרת בזאת הודעה על שינוי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

המועד המעודכן הינו: יום חמישי כ"ג אב תש"ף, 13/8/2020 בשעה 12:00 בדיוק.