ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

מכרז פומבי מס' 18/2019 – עבודות דפוס עבור חברת כיוונים

מכרז פומבי מס' 17/2019 לעיון בלבד – מתן שרותי ניהול מדיה דיגיטלית ושירותי גרפיקה בחברת כיוונים

קול קורא 1/2019 – מיתוג לחברת כיוונים באר שבע

מכרז פומבי מס' 14/2019 – למתן שירותי תפעול הגברה, תאורה ומערכות במה למשכן לאמנויות הבמה וכיוונים – לעיון בלבד

דרוש/ה מנהל/ת הקמה למרכז העירוני לגיל הרך