ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

אנא קראו בעיון את נוסח המכרז והגישו בהתאם להנחיות המפורטות.
עקב המצב, הגשת המכרזים נדחתה ליום שלישי, כ"ב כסלו תשפ"ד, 5/12/2023. אנא, עקבו אחר הפרסומים.

מכרז פומבי מס' 15/2023 – להשכרת נכס פנוי בעיר העתיקה, באר שבע עבור חברת כיוונים

מכרז פומבי מס' 13/2023 – לרכישה ואספקה של ביגוד וציוד ספורט עבור פרויקטים בספורט – נמסרת הודעה על הארכת המועד האחרון להגשה עד ליום ראשון, ה' טבת תשפ"ד, 17/12/2023 בשעה 16:00 בדיוק

Pdf icon אייקון PDF לטיוטת המכרז >> לחצו כאן

Pdf icon אייקון PDF לפרוטוקול שאלות הבהרה >> לחצו כאן

נמסרת הודעה על הארכת המועד האחרון להגשה עד ליום ראשון, ה' טבת תשפ"ד, 17/12/2023 בשעה 16:00 בדיוק.

 

דילוג לתוכן