ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

מכרז מס' 13/2018 – לאספקת ארוחות חמות לצהרונים ולמוסדות החברה בעיר באר שבע

מכרז מס' 14/2018 – למתן שירותי הסעות לחברת כיוונים