ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

אנא קראו בעיון את נוסח המכרז והגישו בהתאם להנחיות המפורטות.

טיוטת מכרז פומבי מס' 10/2022 – למתן שירותי ניהול ופיקוח: עבודות שיפוץ במוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר + אישור ביטוח

קול קורא מספר 13/2022 – להפעלת מזנוני קפה במשכן לאמנויות הבמה – חברת כיוונים

מכרז פומבי מס' 11/2022 – אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד ומכשירי כושר עבור מרכז קהילתי כלניות בבאר שבע – כולל הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

קול קורא 12/2022 – להפעלת מתחמי מזון בפסטיבל סמילנסקי – באר שבע 2022 – כולל הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

מכרז פומבי מס' 05/2022 – לאספקת שירותי תחזוקת מבנה ומערכות במתחמי חברת כיוונים ברחבי העיר באר שבע + פרוטוקול שאלות הבהרה

 

דילוג לתוכן