ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

הגשת המכרזים החל מיום שני ה- 16/3/2015 תתבצע ברח' ההסתדרות 82.

מכרז מס' 1/18 – ביצוע עבודות שיפוצים במוסדות חברת כיוונים באר שבע, לעיון בלבד

קול קורא מס' 5/2018 – הגשת עבודות ומיזמים לפסטיבל האור "הזוהר הדרומי"