ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

מכרז מס' 10/18 – לקבלת שירותי אדריכלות (נוף+בניין) במתחם הגן הזואלוגי בבאר שבע

מכרז מס' 11/18 – אספקת ציוד ספורט ומכשירי כושר עבור מתנ"ס "נחל בקע" בבאר שבע