ארכיון התקשרויות - כיוונים

התקשרויות

התקשרויות

אנא קראו בעיון את נוסח המכרז והגישו בהתאם להנחיות המפורטות.

מכרז פומבי מס' 04/2024 – להפקת אירוע פורים

 

דילוג לתוכן