נוהל פתיחת שערים - כיוונים

גננות, צוותים והורים יקרים,

 מובא להלן נוהל הבאת ילדים בשעות הבוקר למוסד חינוכי ושחרורם בסוף יום הפעילות:

הנוהל מבחין בין גני ילדים, ובתי ספר, יש לציין שהנוהל חל על מסגרות הבוקר ומסגרות הצהריים.

 

מטרת הנוהל להבטיח קיום פעילות במסגרת הבוקר והמשך הפעילות במסגרת הצהריים תוך שמירה על סדר וארגון, והבטחת שלומם וביטחונם של ילדינו.

יובהר כי הבאת הילדים והכנסתם למוסד החינוכי בשעות הבוקר והוצאתם בתום יום הפעילות מפתח המוסד החינוכי באחריותם הבלעדית של ההורים, כמו כן ישנה חשיבות גדולה בשיתוף הפעולה מצד ההורים, שכן הנוהל הסדור יאפשר לצוותים להקדיש את כל תשומת הלב לתלמידים ולסדר היום מבלי לפגוע בשגרת מסגרת הצהרון.

 

התנהלות בגנים אוטונומיים:

שער הגן יפתח בשעה 7:30,  על ההורים להביא את ילדם עד פתח הגן ולוודא שהתקבל ע"י הצוות החינוכי. בזמן זה שער הגן יהיה פתוח, ודלת הגן תהיה נעולה.

שער הגן ייסגר בשעה 8:00 עם הגעתה של גננת הגן, ויפתח על ידי צוות הגן מדי רבע שעה עבור המאחרים. (8:15, 8:30, 8:45, 9:00).

בסיום יום הלימודים, השער יפתח בשעה 14:00, הסייעת תעמוד בפתח הגן ותסייע לגננת בשחרור הילדים, שאינם נשארים בצהרון.

בשעה 14:05 שער הגן ינעל , ורק אז בצורה מסודרת יועברו ילדי הצהרון ממבנה הגן הסמוך למבנה בו תתקיים פעילות הצהרון.

בגן בו מתקיימת פעילות צהרון ניצנים, שחרור הילדים יהיה עפ"י פעימות, כאשר סייעת הצהרון מוציאה את הילדים לשער ומעבירה אותם לידי הוריהם/מבוגר מטעם ההורים  באישור ההורים, לאחר שתוודא את זהותם.

שער הגן יפתח בנקודות הזמן הבאות: 15:30, 15:45, 16:10. החל משעה 16:30 שער הגן יהיה פתוח לכניסת הורים ודלת הגן תהיה נעולה.

 

התנהלות בבתי ספר כולל חט"צ:

שער בית הספר יפתח בשעה 7:30  קבלת  ילדים וייסגר בשעה 8:00 .
תלמיד אשר יגיע באיחור, יכנס לכיתתו באופן עצמאי.

בבית ספר בו מתקיימת פעילות צהרון ניצנים, שחרור הילדים יהיה עפ"י פעימות כאשר בבית ספר שבהם ישנו מאבטח, ההורים/מי מטעמם יכנסו לכיתת הצהרון לאסוף את ילדם, בבית ספר ללא מאבטח  אחת מצוות הצהרון\רכזת הצהרון ילוו את התלמידים אל שער בית הספר, הורי הילדים או מבוגר מטעם ההורים באישור ההורים יגיעו לשער בית הספר ויאספו את התלמידים . שער בית הספר יפתח בנקודות הזמן הבאות:15:30 , 15:45 , 16:10, 16:30 ,16:45 בשעה 17:00 שער בית הספר ייפתח ויהיה פתוח לכניסת הורים (בבתי הספר בהם פעילות הצהרון מסתיימת בשעה  16:30 שער בית הספר יפתח בשעה זו לאיסוף הילדים.) 

 

בכבוד רב:

זהבה הראל ראש מנהל חינוך – עיריית ב"ש             דינה דוד מנהלת מח' חינוך יסודי – עיריית ב"ש

בטי כהן אטדגי מנהלת מח' הגנים-עיריית ב"ש       רונית טובול מנהלת אגף החינוך-כיוונים

קרן אטיאס מנהלת מחלקת חינוך – כיוונים               מעיין שוקרון מנהלת תכנית ניצנים- עריית ב"ש

מוטי גלר –  הנהגת הורים עירונית ב"ש                      אביתר גדון מנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך –עריית ב"ש

שי לוצקי –  ממונה בטיחות חברת כיוונים

 

דילוג לתוכן