נהלים כלליים תשפ"ד - כיוונים

נהלים כלליים תשפ"ד

נוהל הגעה לצהרון:
נוהל חילופי משמרת (בוקר / צהריים):

על כל איש צוות להגיע למוקד 10 דק' לפני פתיחת הצהרון ולבצע את הפעולות הבאות:

1. למלא דף נוכחות של ילד הצהרון בכל יום, על צוות הצהרון לקבל מצוות הבוקר מידע על ילדי הצהרון (ממשיכים / הולכים הביתה). 2. להפריד את ילדי הצהרון מילדי הגן ולתחום את השטח באמצעות שולחנות. מומלץ שהשטח יהיה בחלק הפנימי של הגן, בימים נעימים יותר ניתן ששטח ההפרדה יהיה בחצר. אין לפזר את הילדים עד שאחרון ילדי הגן הולך הביתה. 3. להקפיד ולנעול את הדלת בכל כניסה ויציאה של הורה מהגן. 4. להקפיד שכל ילדי הצהרון יהיו בטווח ראיה עד שאחרון הילדים שלא שייך לצהרון הולך. 5. דלת הגן ושער הכניסה חייבים להיות נעולים בכל שעות היום!

נוהל מעבר ילדים ממבנה הגן בבוקר למבנה הצהרון:

1. איסוף הילדים מהגן יעשה באמצעות רשימה מעודכנת ובבדיקה עם הגננת של הבוקר אם הגיע הילד לגן. 2. איסוף חפצי הילדים. 3. הגעה לצהרון איטית ובטור כשהמדריכה מובילה. 4. בהגעה לצהרון לוודא שכל הילדים נכנסו למוקד. 5. על מובילת הצהרון /סייעת להגיע לגן ולזהות את ילדי הצהרון, לקבל מידע על הילדים (מי נעדר, מי הולך הביתה) 6. היציאה לגן הצהרון תתבצע כאשר איש צוות מוביל בראש טור. 7. לאחר שאחרון הילדים נכנס לצהרון יש להקפיד על נעילת דלתות. 8. הקבוצה שמגיעה מצטרפת לקבוצת הצהרון שהופרדה משאר ילדי הגן. 9. לאחר שכל הילדים הגיעו יש להקריא שמות ולוודא שכל מי שצריך להיות אכן נמצא. 10. במקרה והילד/ה לא נמצאים בצהרון, יש לשאול את הילדים הנוספים האם הילד/ה נכח בבוקר. במקרה והילד/ נכח/ה- יש ליצור קשר מיידי עם ההורים ולשאול לסיבת היעדרותו מהצהרון. 11. בכל מקרה, לאחר שלושה ימי היעדרות- מובילת הצהרון תיצור קשר עם ההורים ותברר מדוע הילד/ה לא מגיעים לצהרון.

נוהל במקרה יציאת ילד מהצהרון ללא רשות:

בשלב הראשון יש לחפש את הילד בשטח הגן והחצר. במקרה שאין מוצאים את הילד יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. ללחוץ על לחצן מצוקה ואחר כך להודיע למשטרה. 2. לידע את האחראים: מנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרי, קצין בטחון, מחלקה. 3. לידע את ההורים.

נוהל שהייה בחצר:

1. בזמן השהיה של הקבוצה בחצר, על המדריכה להיות הילדים, באופן כזה שכל הילדים נמצאים בטווח ראייתה. 2. אין לאפשר לחלק מהילדים לשהות בזמן זה בתוך הגן בלא נוכחות מבוגר. 3. יש לשים לב שמשך השהייה בחצר לא יהיה ארוך מדיי, וכן שיהיה מותאם לתנאי מזג האוויר. אין לשהות בחצר כאשר מזג האוויר חם מדיי או קר מדיי. 4. משך שהיה מרבי בחצר: 20 דק'. 5. ארגז חול: יש לשמור על ניקיון החול, לכסותו.

נוהל שחרור ילדים:

לצפייה בנוהל פתיחת שערים >> לחצו כאן

נוהל כיבוי אש:

באחריות צוות הצהרון לוודא כי קיים ציוד כיבוי אש תקין בכל מסגרת. ולבצע תרגול למצב חרום 3 פעמים בשנה.

נוהל עזרה ראשונה:

צוות הצהרון יוכשר להגיש עזרה ראשונה. הצוות ישתתף בקורס בין 44 שעות וכל שנתיים בקורס רענון בן 20 שעות.

1. חובה שבכל צהרון תהייה ערכת עזרה ראשונה. 2. מומלץ לדאוג לקוביות קרח זמינות לטיפול במכות יבשות. 3. הערכה תהיה בלתי נגישה לילדים. 4. אחת לחצי שנה תבוצע בקורת הערכה ע"י מנהלת אשכול גנים. 5. באחריות צוות הצהרון ליידע את ההורים ואת מנהלת אשכול גנים בכל אירוע.

נוהל טיפול בתאונות:

מטרת נוהל זה להסדיר הטיפול בילד אשר נפגע במהלך הפעילות בצהרון. סדר הפעולות במקרה של פגיעה בילד במהלך הצהרון שונה בין צהרון בגנים לבין צהרון בבתי הספר:

גני הילדים:

1. בגני הילדים מותקן לחצן מצוקה, עם קשר ישיר למוקד העירוני. 2. עם קבלת הקריאה במוקד העירוני 106- נשלחים כוחות הצלה לגן, בהתאם למקרה. 3. יש למסור לנציג המוקד העירוני: כתובת מלאה של הגן, שם איש צוות ניצנים ומספר טלפון נייד להתקשרות. 4. במקרה של פגיעה חריגה של ילד/ה בשעות הצהרון יש ללחוץ על לחצן המצוקה. 5. יש לעדכן מיידית את הרכזת הפדגוגית. 6. הרכזת הפדגוגית תדווח על האירוע למנהלת מחלקת חינוך, אשר תעדכן את המחלקה לחינוך קדם יסודי. 7. אין להתקשר לכוחות הצלה אחרים. 8. יש לעדכן את ההורים באופן מיידי לגבי הפגיעה ואופן הטיפול.

בתי ספר:

1. חברת נטלי מגישה עזרה ראשונה לילדי בתי הספר. 2. במקרה של פגיעה חריגה של ילד/ה בשעות הצהרון יש להתקשר מיידית לחברת נטלי בטלפון שמספרו: 1-700-55-00-96. 3. עם קבלת הקריאה נשלח נציג מטעם חברת נטלי לביה"ס. 4. יש למסור לנציג חברת נטלי: כתובת מלאה של הגן, שם איש צוות הצהרון ומספר טלפון נייד להתקשרות. 5. יש לעדכן מיידית את רכזת הפיקוח הבית ספרי. 6. רכזת הפיקוח הבית ספרי תדווח על האירוע למנהלת מחלקת חינוך, אשר תעדכן את המחלקה לחינוך יסודי. 7. אין להתקשר לכוחות הצלה אחרים. 8. יש לעדכן את ההורים לגבי הפגיעה ואופן הטיפול.

הבהרות:

1. למען הסר ספק, יובהר כי על צוות הצהרון לדווח למנהלת אשכול גנים על כל אירוע חריג בגן. 2. אין בהוראות נוהל זה כדי לשלול מתן טיפול ראשוני על ידי הצוות לילד הנפגע.

נוהל פינוי:

1. מנהלת אשכול גנים אחראית שהנפגע יקבל טיפול. 2. מנהלת אשכול גנים תקרא למוקד בעזרת לחצן מצוקה. 3. מנהלת אשכול גנים תודיע להורים על כל מקרה של היפגעות ילדם והם מחויבים להגיע מיידית. 4. במקרה של פציעה שהכשרתה של מנהלת אשכול גנים מספיקה, יטופל הנפגע במקום. 5. אם נראה למנהלת אשכול גנים כי דרוש טיפול נוסף, יועבר הנפגע ע"י אמבולנס או רכב פרטי המצויד בכסא בטיחות מתאים ובהסתמך על אישור הורים חתום מראש. במקביל ומיידית תועבר הודעה להורים. 6. ילד המועבר לטיפול רפואי ילווה ע"י מבוגר שימתין לו במקום עד גמר הטיפול. 7. המלווה יברר במקום את מצבו של הילד וידווח על כך מיידית למנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית ולהורי הילד. 8. חובת הדיווח למנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית תוך 24 שעות לאחר המקרה /אירוע. 9. הדיווח יעשה בטופס הרשמי "הודעה על תאונה/אירוע" של כיוונים, בכתב קריא ועם כל הפרטים המלאים והמדויקים, לגורמים ולבעלי התפקידים שצוינו בטופס הנ"ל (הדיווח יעשה גם אם הילד נעדר מהצהרון ו/או לא הומצאו אישורים רפואיים). 10. עותק של הטופס חייב להיות מצוי בתיק חרום בכל מסגרת חינוכית. 11. במידה וההורה מקבל הודעה לתשלום מחדר המיון- עליו להעבירה באופן מיידי למחלקת חינוך.

נוהל מצב חירום:

מצב מיוחד בעורף – מצב המוגדר כחירום על ידי שלטונות הצבא. ירי טילים- במקרה של ירי טילים על באר שבע, לא תתקיים פעילות במסגרות צהרוני ניצנים, אלא אם הורה ראש העיר אחרת.

1. עם הכרזה על מצב מיוחד בעורף או במקרה של ירי טילים לעבר באר שבע, או כל מצב אחר המוגדר כמצב חירום, לא תתקיים פעילות במסגרות הצהרונים. 2. יש לברר במוקד העירוני 106 מהן ההנחיות המעודכנות. 3. במקרה של אזעקה במהלך יום הפעילות, יש לנהוג על פי הוראות הבטיחות ולהכניס את הילדים למרחב המוגן. 4. הוצאת ילד מצהרון במקרה של אזעקה במהלך יום הפעילות ייעשה רק על ידי הורי הילד ובכל מקרה, לא ישוחרר ילד על ידי מבוגר שאינו הורה הילד או האפוטרופוס שלו. 5. יובהר, כי על צוות הצהרון לקיים על בסיס שבועי תרגול כניסה לממ"ד או למקלט. 6. ההכרזה על מצב חירום נעשית על ידי גורמים שאינם קשורים לחברת כיוונים (ראש העיר או פיקוד דרום) ואינה החלטה של חברת כיוונים. פועל יוצא מכך, שהחלטה על החזרים כספיים בגין ביטול ימי פעילות תתקבל בכפוף להחלטות עירוניות והודעה על כך תצא באופן מרוכז לכלל ההורים רק לאחר פרסומה.

נוהל הדרכה:

איכות העשייה החינוכית נשענת על מערך התמיכה המקצועית הניתן למובילות התכנית. מערך ההדרכה הוא אחד הרכיבים המהותיים ביותר במערך התמיכה הכולל הניתן למפעילי הצהרון. במסגרת מערך ההדרכה נחשפים המדריכים למודלים שיסייעו להם למלא את תפקידם באיכות גבוהה ובהתאמה לצרכי הצהרון.

נוהל פיקוח:

צהרוני כיוונים נמצאים בפיקוח מתמיד של משרד החינוך, המחלקה לחינוך קדם יסודי בעיריית באר שבע וזאת כדי להבטיח שאיכות העשייה החינוכית ורמתה יעמדו בקריטריונים שנקבעו כמחייבים על פי הצרכים ההתפתחותיים של הילדים הנהנים מהמסגרת.

נוהל טיפול בבעיות התנהגות:

מטרת נוהל זה להסדיר הטיפול בבעיית התנהגות במסגרת הצהרון. הנוהל מגדיר שלבי הטיפול, אחריות ותהליכי טיפול (חינוכי ומשמעתי). בעיית התנהגות הינה כל התנהגות החורגת מההתנהגות הנורמטיבית הנהוגה במסגרת הצהרון ואשר יש בה כדי לשבש את סדר היום בצהרון.

הטיפול:

1. דיווח על בעיית התנהגות של ילד בצהרון יועבר בכתב על ידי הגננת/מורה למנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית של הצהרון. הדיווח יכלול תיאור מפורט של ההתנהגות הבעייתית ויפורטו בו תאריכים, תיאורים מילוליים מפורטים, אופן הטיפול בבעיית ההתנהגות עד שלב הדיווח. 2. מנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית תגיע למסגרת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שני ימי עבודה מיום קבלת הדיווח, במטרה לבצע תצפית ישירה על המסגרת. 3. בתום התצפית ולאחר גיבוש מסקנותיה, תבנה מנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית תכנית לטיפול בבעיית ההתנהגות. בניית התכנית בתיאום ובשיתוף צוות הצהרון. 4. היה ונדרשת תכנית עיצוב התנהגות, ישולבו הורי הילד והתכנית תבוצע בשיתופם המלא. 5. מנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית תבצע תצפית חוזרת לבחינת השינוי בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים מיום גיבוש התכנית. 6. במידה ויימצא שיפור לטובה יש לעודד את הגננת/מורה לקיים שיחת משוב ותמריץ עם הילד. 7. במידה ולא יימצא שיפור, יוזמנו ההורים לשיחה משותפת עם צוות הצהרון ומנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית ובה יוצגו בעיות ההתנהגות של הילד, התכנית שהוכנה והכשלים שנצפו. כמו כן, יוגדר פרק זמן לבחינת התנהגותו של הילד והתניית הישארותו במסגרת בשיפור התנהגותו. 8. היה ולאחר תום פרק זמן זה לא יחול שיפור, יוזמנו ההורים לשיחת התראה לפני הוצאה מהצהרון בפני מנהלת מחלקת חינוך ומנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית ויוגדר פרק זמן אחרון בהחלט לבחינת התנהגות הילד. 9. הוצאת ילד מצהרון תתאפשר רק לאחר קיום כל השלבים המפורטים. 10. הגננת/מורה, מנהלת אשכול גנים/רכזת פיקוח בית ספרית ומנהלת מחלקת חינוך יתעדו בכתב את כל שלבי הטיפול בכל אחד מן המקרים. 11. יש לראות בהוצאת ילד מצהרון עקב בעיית התנהגות מקרה חריג שיש לפעול בכל האמצעים החינוכיים והמשמעתיים למניעתו. 12. עם הוצאת הילד מצהרון יבוצע גמר חשבון והחזר כספים בהתאם למועד הוצאת הילד.

נוהל ביטוח:

חברת כיוונים מבטחת את ילדי הצהרונים בביטוח צד ג', ובביטוח תאונות אישיות. ביטחון ובטיחות- נוהל בטיחות באופן כללי באחריותה של מובילת הצהרון:

1. להכיר ולהיות מודעת לאיומים העיקריים וכיצד הם משפיעים על התנהלות המסגרת בשגרה ובעת חרום, לבצע הכנות מקדימות ותרגולות למצב חירום. המצבים שיש להעירך להם: שריפה, רעידת אדמה, חומרים מסוכנים ופיגוע יחבלה למיניהם. 2. להכיר וללמוד את החוקים, ההוראות והנהלים הקשורים בבטיחותם של הילדים. 3. להכיר את הנורמות וכללי ההתנהגות ולהקפיד על יישומם. ללא "עיגול פינות". 4. להקפיד על ביצוע בדיקות תקופתיות למערכות הבטיחות- אש, חשמל, גז, מתקני חצר, תקרות תלויות ואישורן ע"י בודקים מוסמכים. 5. לקיים מעת לעת הדרכה והשתלמות לצוות בנושאי בטיחות, כולל ניתוח אירועי בטיחות. 6. להכיר ולזהות את הסכנות והסיכונים בסביבת הפעוט: בכיתה, בחצר ומתקנים, בפעילות, בציוד, במזון, בחומרי העבודה, באנשים. נטרול מפגעים.

ביטחון- אבטחת מבנה:

מטרת האבטחה במוסדות הגיל הרך היא למנוע ולהרתיע גורמים עוינים מביצוע פיגוע במבנה ובסביבתו הקרובה ע"י החדרת מטעני חבלה והנחתם בתוך הצהרון או סמוך לו. יש למנוע כניסת זרים לצהרון ללא רשות ולאפשר הזעקת סיוע ביטחוני בעת הצורך. לצורך כך יינקטו הפעולות הבאות:

נוהל סריקות:

1. לפני הוצאת הילדים לחצר, על הסייעת לערוך סריקה בחצר ולוודא שהחצר בטוחה ואין בה מכשולים ו/או חפצים מסוכנים. 2. בימים הארוכים על הסייעת לקיים סריקת בוקר , הסריקה תסתיים לפני כניסת ראשון ילדים לצהרון. 3. הסריקה תכלול את כל שטח המבנה פנים וחוץ. בסריקה החיצונית תינתן הדעת לרכב זר, החונה בחנייה בקרבת הכניסה למבנה. 4. במהלך הסריקה תיבדק הגדר המקיפה את הצהרון.

נוהל מיגון הצהרון:

1. נעילת דלת הגן / כיתה + שער הגן לאורך כל שעות הפעילות. 2. הצבת מאבטח בצהרון- מעל 90 ילדים בצהרון. 3. אחת לחודש יתקיים תרגול כניסה ויציאה לממ"ד ולמקלט.

 • פברואר יוצא מן הכלל

  חודש שלם שמוקדש להשתלבות בחברה הישראלית, חיבוריות בין אוכלוסיות עם ובלי מוגבלות, ומחויבות לחברה מגוונת ומאוחדת. גם בפברואר וגם לאורך השנה אנחנו כאן במטרה לנרמל, לקרב ולחזק את הקשר בין הקהל הרחב לבין א.נשים עם מוגבלויות

 • 96ac97f1-9ecd-4a28-b8c6-58fabbd75bc3

  נושא החודש ברשת מעונות "ילדים" הוא פרי הדר, סמל לחורף הישראלי. במהלך החודש מכירים הילדים את משפחת פרות ההדר ומקום גידולם בפרדס. המדריכות הפדגוגיות בנו יחד עם הצוותים החינוכיים תוכנית לימודים עשירה בנושא הכוללת למידה מתוך התנסות וחקר, יצרו עבור הילדים פינות למידה במעון המותאמות לקבוצת הגיל ולהתפתחות של הקטנטנים.

 • גודל סמארט קטן

  מגוון קרנות, מעסיקים, חברות, תכניות מיוחדות – והכל במקום אחד!

חדשות חמות!

  Sorry, no content matched your criteria.

דילוג לתוכן