דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - כיוונים

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2018 >> לחץ כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2017 >> לחץ כאן

PDF icon  מכרזי שנת 2018

PDF icon  מכרזי שנת 2017

PDF icon  מכרזי שנת 2016

 

רותי בובליל

טלפון: 08-6290021, פקס: 08-6290003
דוא"ל: rutib@kivunim7.co.il