דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

לספר תקציב שנת 2023 >> לחצו כאן

לספר תקציב שנת 2022 >> לחצו כאן

לספר תקציב שנת 2021 >> לחצו כאן

לספר תקציב שנת 2020 >> לחצו כאן

לספר תקציב שנת 2019 >> לחצו כאן

לספר תקציב שנת 2018 >> לחצו כאן

להודעת חופש המידע (אגרות התשפ"ד-2023) עדכון תעריפים >> לחצו כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2022 >> לחצו כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2021 >> לחצו כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2020 >> לחצו כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2019 >> לחצו כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2018 >> לחצו כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2023 >> לחצו כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2022 >> לחצו כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2021 >> לחצו כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2020 >> לחצו כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2019 >> לחצו כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2018 >> לחצו כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2017 >> לחצו כאן

רותי בובליל

טלפון: 08-6290021, פקס: 08-6290003
דוא"ל: rutib@kivunim7.co.il

דילוג לתוכן