דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - כיוונים

לספר תקציב שנת 2020 >> לחץ כאן
לספר תקציב שנת 2019 >> לחץ כאן
לספר תקציב שנת 2018 >> לחץ כאן

לפרוטוקול הדירקטוריון 2/2019 >> לחץ כאן
לפרוטוקול הדירקטוריון 2018 >> לחץ כאן

לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2018 >> לחץ כאן
לדיווח הממונה על פעילות חופש המידע 2019 >> לחץ כאן

לדו"ח הכספי לשנת 2018 >> לחץ כאן
לדו"ח הכספי לשנת 2017 >> לחץ כאן

 

PDF icon  מכרזי שנת 2019

PDF icon  מכרזי שנת 2018

PDF icon  מכרזי שנת 2017

PDF icon  מכרזי שנת 2016

 

רותי בובליל

טלפון: 08-6290021, פקס: 08-6290003
דוא"ל: rutib@kivunim7.co.il