ארכיון מכרזים - כיוונים

מכרזים

מכרזים

חברת כיוונים מודיעה בזאת על הקפאת כל תהליכי המכרזים וקליטת עובדים חדשים בשל התפשטות נגיף הקורונה והנחיות הממשלה ומשרד הבריאות.

חברת כיוונים מפרסמת מעת לעת מכרזים בנושאים שונים: כ"א, התקשרויות ואירועים.
ניתן לבחור קטגורית מכרזים בתפריט. אנא קראו בעיון את נוסח המכרז והגישו בהתאם להנחיות המפורטות.

כח אדם

התקשרויות