תוצאות חיפוש - כיוונים

חיפוש חוגים

לפי גיל

טווח: 20 - 0

1|||||10|||||70


  • מרכז קהילתי נחל בקע

קרב מגע

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-31/07/2022

קרב מגע

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-31/07/2022

קרב מגע

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-31/07/2022

אמנות ויצירה

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/06/2022

אמנות ויצירה

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/06/2022

טבחים צעירים

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/06/2022

טבחים צעירים

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/06/2022

טרמפולינה

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/06/2022

טרמפולינה

החוג נמשך ברצף למעט חודש ספטמבר עד תאריך ה-30/06/2022