תוצאות חיפוש - כיוונים

חיפוש חוגים

לפי גיל

טווח: 20 - 0

1|||||10|||||70


  • מחלקת ספורט

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים במקיף טוביהו נחל עשן בימים א'+ה' וביום ג' החוג מתקיים בביה"ס אמי"ת

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים במקיף אמי"ת

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים מתקיים במקיף אמי"ת

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים בביה"ס אמי"ת

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים במקיף אמי"ת.

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים במקיף אמי"ת.

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים במקיף טוביהו

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים במקיף רגר

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים במקיף רגר בימי ב' וד' . בימי א' ,ג' וה' החוג מתקיים במקיף אמי"ת.

התעמלות אומנותית

התעמלות אומנותית תחרותי החוג מתקיים בימי א' במקיף טוביהו, בימי ג' ד' וו' במקיף אמי"ת.